Teknik pengendaian rapat

Teknik pengendaian rapat

Teknik pengendaian rapat

❖ Pengendalian rapat bebas
adalah pengendalian rapat yang memberikan kesempatan secara bebas kepada para
peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya secara bergantian.
❖ Pengendalian rapat secara ketat
adalah pengendalian rapat yang tidak memberikan kesempatan bertanya atau
mengeluarkan pendapat kepada para pesertanya.
❖ Pengendalian gabungan bebas terbatas
adalah pengendalian rapat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para
peserta rapat untuk mengeluarkan pendapatnya dan apabila keadaan sudah mulai kurang
terkendali, pemimpin rapat langsung menggunakan cara pengendalian ketat, sehingga
keadaan normal kembai.

Baca juga  MENJADI AKUNTANSI PROFESIONAL: GAJI,TUGAS DAN SYARATNYA